Jak to zrobić? > Odliczenie 50% VAT

Drukuj

Odliczenie 50% VAT

Odliczenie 50% VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów wykorzystywanych zarówno do celów firmowych jak i prywatnych wykonywane jest przez podział rejestru VAT na dwie pozycje.

 

Przycisk Podziel rejestr w oknie wprowadzania danych do rejestru VAT automatyczne rozbija wybrany rejestr na dwie pozycje. Wiersz rejestru wprowadzonego automatycznie oznaczony jest kolorem niebieskim.

Dla rejestru niepodlegającego VAT w kolumnie D należy z rozwijanej listy wybrać sposób dekretacji:

V – VAT w dekret VAT

D – VAT w dodatkowy dekret

N – VAT w dekret Netto

Znak minus (–) w kolumnie D oznacza, że ustawienie dekretacji dla danego rejestru nie jest możliwe.

 

Wprowadzanie odliczenia 50% VAT:

img_o_vat50_01

 

Definicja proporcji podziału i sposobu zaokrąglania znajduje się w ustawieniach parametrów stałych dla firmy w oknie Rejestry i konta VAT w grupie opcji Podział rejestru VAT.

 

Okno Rejestry i konta VAT:

img_o_vat50_02