Ustawienia > Parametry stałe > Kursy walut do kompensaty

Drukuj

Kursy walut do kompensaty

Dialog otwiera się po wybraniu Ustawienia > Parametry stałe > Kursy walut do kompensaty.

 

Okno umożliwia konfigurację parametrów kompensaty walutowej.

 

Kompensata walutowa zostanie utworzona w oparciu o kurs/kursy:

Transakcji – wówczas podczas wystawiania kompensaty będzie stosowany ten sam kurs, po którym zarejestrowano rozrachunki rozliczane w przygotowywanej kompensacie. Budowanie kompensaty w trybie „od strony należności” spowoduje, że rozliczenie będzie zrealizowane po takim samym kursie co należność. Budowanie kompensaty w trybie „od strony zobowiązań” spowoduje, że rozliczenie będzie zrealizowane po takim samym kursie co zobowiązanie.

Rozliczenia – wówczas podczas wystawiania kompensaty będzie stosowany ten sam kurs, po którym zarejestrowano rozrachunki rozliczające w przygotowywanej kompensacie.

Z dnia kompensaty lub umowny – wówczas przy wystawianiu dokumentu kompensaty będzie stosowany kurs pobrany z tabeli kursów walut w programie (średni, zakupu lub sprzedaży). W przypadku wybrania tej opcji należy wybrać również jedną z dostępnych podopcji:

Wybrany wspólny kurs dla obu stron zapisów kompensaty

Dla należności – zakupu, a dla zobowiązań – sprzedaży

Dla zobowiązań – sprzedaży, a dla należności – zakupu

W przypadku wybrania kursu Z dnia kompensaty lub umownego w oknie Kompensaty walutowej zostanie uaktywniony przycisk Kursy, otwierający tabelę kursów umożliwiającą wprowadzenie i wybranie konkretnego kursu.