Wskaźniki > Wykresy > Kryteria dla rejestrów

Drukuj

Kryteria dla rejestrów – Okno wyszukiwania danych do ich graficznej prezentacji

Okno Rejestry VAT umożliwia zdefiniowanie dowolnej kombinacji kryteriów wyszukiwania rejestrów VAT. Wyszukane dane zostaną następnie przedstawione w formie tabeli przestawnej oraz graficznej prezentacji danych (wykres).

 

Nie wszystkie pola muszą być wypełnione. Pola nie wypełnione oznaczają, że to kryterium nie jest istotne przy wyszukiwaniu.

 

W programie istnieje kilka ścieżek dostępu do okna wyszukiwania danych do zestawień rejestrów VAT:

z okna Wskaźniki > Wykresy > Rejestry VAT

z okna Wskaźniki > Zarządzanie wykresami > Lista wykresów > Rejestry

 

Elementy okna Rejestry VAT:

Okres rejestru od ... do... – można wybrać okres, dla którego użytkownik będzie analizował dane

Można zaznaczyć pola wyboru dla opcji:

Bez okresu – ta opcja zwykle wykorzystywana jest w przypadku, gdy użytkownik, wprowadzając dokument i dane do rejestru VAT nie dysponuje jeszcze wszystkimi niezbędnymi informacjami, aby prawidłowo wybrać okres rozliczenia VAT-u. Właściwy okres rozliczeniowy VAT może być wówczas doprecyzowany w późniejszym terminie, np. w oknie Przypisanie VAT do okresu.

Rozliczane zapłatą – ta opcja zwykle wykorzystywana jest wówczas, gdy o okresie rozliczeniowym VAT decyduje termin rozliczenia transakcji (dotyczy niektórych transakcji dokonanych przez małych podatników rozliczających VAT metodą kasową).

Rozliczane terminem płatności – ta opcja zwykle wykorzystywana jest wówczas, gdy o okresie rozliczeniowym VAT decyduje termin płatności określony na fakturze (dotyczy niektórych rodzajów usług).

Rejestr:

typ rejestru wybierany z rozwijanej listy rejestrów VAT predefiniowanych i zdefiniowanych przez użytkownika

znacznik dla rejestru

pole UE

pole Usługa

Dokument:

pole Uwzględnij dokumenty w buforze, jeżeli ta opcja nie zostanie zaznaczona, wówczas dane będą pobierane tylko z dokumentów zaksięgowanych

typ dokumentu wybierany z rozwijanej listy dokumentów predefiniowanych i zdefiniowanych przez użytkownika

Kontrahent:

pole Pozycja, można tu wpisać numer pozycji kontrahenta nadanej w kartotece kontrahentów

pole Kod, można tu wpisać kod kontrahenta nadany w kartotece kontrahentów

pole NIP, można tu wpisać numer NIPu identyfikujący kontrahenta.

 

OK – akceptacja warunków wyszukiwania.

Anuluj – rezygnacja z wyszukiwania.

Wyczyść (działa na kliknięcie na nim myszą) – usuwa kryteria wprowadzone przez użytkownika.

 

Zobacz także:

Kryteria dla rozrachunków

Kryteria dla obrotów i zapisów

Wskaźniki