Wskaźniki > Wykresy > Kryteria dla obrotów i zapisów

Drukuj

Kryteria dla obrotów i zapisów – Okno wyszukiwania danych do ich graficznej prezentacji

Okno Wybór umożliwia zdefiniowanie dowolnej kombinacji kryteriów wyszukiwania zapisów i obrotów na kontach. Dane jakie zostaną wybrane pozwolą na wyróżnienie zapisów na kontach lub zespołach kont. Wyszukane dane zostaną następnie przedstawione w formie tabeli przestawnej oraz graficznej prezentacji danych (wykres).

 

Nie wszystkie pola muszą być wypełnione. Pola nie wypełnione oznaczają, że to kryterium nie jest istotne przy wyszukiwaniu.

 

W programie istnieje kilka ścieżek dostępu do okna:

1.jeżeli wyszukiwane są dane do zestawienia obrotów na kontach:

z okna Wskaźniki (Alt+7) > Wykresy > Obroty

z okna Wskaźniki (Alt+7) > Zarządzanie wykresami > Lista wykresów > Obroty

2.jeżeli wyszukiwane są dane do zestawienia zapisów na kontach:

z okna Wskaźniki (Alt+7) > Wykresy > Zapisy

z okna Wskaźniki (Alt+7) > Zarządzanie wykresami > Lista wykresów > Zapisy.

 

Elementy okna Wybór:

Okres od ... do... – można wybrać okres, dla którego użytkownik będzie analizował dane

Można zaznaczyć pola wyboru dla opcji:

Uwzględnij bilans otwarcia

Uwzględnij bufor – jeżeli ta opcja nie zostanie zaznaczona, dane do analizy będą pochodziły jedynie z ksiąg

Uwzględnij przeksięgowania końca roku

Zespoły kont:

wszystkie

wybrane

 

OK – akceptacja warunków wyszukiwania.

Anuluj – rezygnacja z wyszukiwania.

Wyczyść (działa na kliknięcie na nim myszą) – usuwa kryteria wprowadzone przez użytkownika.

 

Zobacz także:

Kryteria dla rozrachunków

Wskaźniki