Przygotowanie do pracy > Kontrola duplikatów

Drukuj

Kontrola duplikatów

Konfiguracja kontroli unikalności numerów dokumentów w roku obrachunkowym otwierana poleceniem menu Dokumenty > Numeracja > Kontrola duplikatów umożliwia ustawienie w jakich przypadkach będzie następowało sprawdzenie czy numer zapisywanego dokumentu nie został już użyty.

 

Lista kryteriów wyboru dokumentów

Umożliwia wybór sytuacji, w których sprawdzana będzie unikalność numeru:

Sprawdzanie duplikatów w dokumentach z tym samym charakterem dokumentu i kontrahentem

Sprawdzenie duplikatów w dokumentach bez kontrahenta

Sprawdzenie duplikatów we wszystkich dokumentach

 

Grupa Poziom ostrzeżeń

Określa jaka akcja zostanie wykonana w przypadku wykrycia duplikatów:

Zapisuj bez ostrzeżenia - wystąpienie duplikatów będzie ignorowane, a dokument zostanie zapisany.

Ostrzegaj - przy próbie zapisu wyświetlone zostanie ostrzeżenie zgodnie z ustawieniem w grupie Pokazuj ostrzeżenia.

Blokuj zapis - wykrycie duplikatu uniemożliwi zapis dokumentu.

 

Grupa Pokazuj ostrzeżenia

Jeśli w grupie Poziom ostrzeżeń ustawiono Ostrzegaj wtedy można określić czy przy zapisie do bufora, ksiąg będą wyświetlane ostrzeżenia.

 

Grupa Parametry importu

Parametr określa czy ustawienia kontroli unikalności dokumentów wprowadzone w tym oknie mają być stosowane dla importowanych dokumentów.

Jeśli parametr jest:

zaznaczony stosowane będą ustawienia z tego okna.

odznaczony stosowane będą ustawienia z parametru #powielone_nazwy w szablonie importu.

 

Wartości parametru #powielone_nazwy to:

0 - zapisuje bez ostrzeżenia

1 - pyta czy zapisać

2 - nie zapisuje