Kartoteki > Kartoteka Kontrahenci > Kartoteka Kontrahenci stali > Kontakty

Drukuj

Kontakty

Na zakładce Kontakty okna Kontrahenta widoczne są dostępne dla użytkownika kontakty. Prezentowane są w formie listy zawierającej wskazane kolumny. Brak możliwości edycji danych bezpośrednio na wybranej pozycji.

 

Jeżeli użytkownik nie jest przypisany do prawa Dostęp do wszystkich Kontaktów wtedy widzi jedynie kontakty dla których wskazany jest jako opiekun.

 

W na pasku narzędziowym zakładki znajdują się przyciski:

Dodaj – otwiera okno dodawania nowego kontaktu,

Usuń – usuwa wybrane kontakty,

Edytuj – otwiera okno edycji wybranego kontaktu,

Zaplanuj czynność – otwiera okno dodawania czynności z wybranymi kontaktami,

Na dole okna znajduje się przycisk Pokaż nieaktywne, który umożliwia wyświetlenie nieaktywnych kontaktów. Domyślnie na liście prezentowane są kontakty aktywne.

 

Rejestracja nowego kontaktu

1.W na zakładce Kontakty kliknij przycisk Nowy kontakt w lewej części okna. Otworzy się okno nowego kontaktu.

2.W polach Imię, Nazwisko podaj dane personalne kontaktu.

3.W polu NIP wpisz numer identyfikacji podatkowej podatnika nadany przez urząd skarbowy.

4.W polu Kontrahent (lista rozwijana z kontrahentami dostępnymi w systemie) można wybrać kontrahenta. Po wybraniu kontakt będzie połączony z kontrahentem i wyświetlany na liście kontaktów danego kontrahenta.

5.Wybrany Kontrahent wyświetlony zostanie w polu Firma (wówczas pole jest nieedycyjne). Jeśli kontrahent miał przypisany NIP zostanie od wyświetlony w polu NIP na oknie kontaktu (wówczas pole jest nieedycyjne).

6.Jeżeli Kontrahent nie zostanie wybrany możemy w polu Firma wpisać dane i dodać kontrahenta do bazy klikając przycisk btn_plus_cm.

7.W polu Opiekun (lista rozwijana z użytkownikami, którzy mają dostęp do Contact Managera) użytkownik może wybrać opiekuna kontaktu. Domyślnie jest tam podpowiadany aktualny użytkownik.

8.W polu Stanowisko można wpisać stanowisko kontaktu.

9.W polach Ulica, Numer Budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Województwo (lista rozwijana z nazwami województw) i Miejscowość (lista rozwijana z nazwami miejscowości z możliwością ręcznego wprowadzenia nazwy miejscowości bezpośrednio w polu) wprowadź dane adresowe rejestrowanego kontaktu.

10.W polu WWW wpisujemy adres www.

11.Kontaktlista prezentująca kontakty. Zawierająca kolumny:

RodzajLista rozwijana z możliwością wyboru kontaktu: Telefon służbowy, Telefon prywatny, E-mail, Fax i Inne.

Kontaktpole edycyjne z możliwością wpisania kontaktu w zależności od wybranego rodzaju. W przypadku wybrania E-mail w polu wyświetlana jest ikona(koperta- link)

Głównypole w, którym mamy możliwość zaznaczenia kontaktu jako domyślny. Możemy wybrać tylko jeden domyślny telefon, e-mail, fax oraz inne.

Uwagiumożliwia rejestrację własnych uwag.

12.W polu Notatka możemy wprowadzić notatkę do dodawanego kontaktu.

13.W polu Tagi mamy możliwość wpisywania tagów do kontaktu poprzez wprowadzenie znaków i zatwierdzenie przyciskiem Enter bądź ‘,’. Mamy również możliwość wybrania tagów z rozwijanej listy (lista zawiera tagi dostępne w bazie).

Aby kontakt został zsynchronizowany z Office 365 należy przypisać mu tag Office365.

14.Aby zapisać dane nowego kontaktu kliknij przycisk Zapisz, aby anulować Zamknij.

 

Okno Kontakt - szczegóły kontaktu >>

 

Aby dodać kontakt należy wypełnić co najmniej jedno z pól: Imię, Nazwisko, Kontrahent, Nazwa firmy, Numer telefonu lub E-mail.

 

hmtoggle_plus1        Edycja kontaktu


hmtoggle_plus1        Usuwanie kontaktu

 

Dodawanie czynności

Aby dodać czynność z listy kontaktów należy:

1.Na liście kontaktów zaznacz jedną lub więcej pozycji a następnie kliknij przycisk Zaplanuj czynność.

2.Wyświetlone zostanie okno dodawania czynności z wybranymi kontaktami.

3.Uzupełnij brakujące dane.

4.Aby zapisać kliknij przycisk Zapisz, aby zrezygnować kliknij Anuluj.

 

Okno Czynności - planowanie czynności >>

 

Załączniki >>