Przygotowanie do pracy > Plan kont > Konta rozrachunkowe

Drukuj

Konta rozrachunkowe

Do prowadzenia rozliczeń na kontach rozrachunkowych konieczne są kartoteki. Za ich pomocą można rozliczać się z kontrahentami, pracownikami i urzędami. Można również obsługiwać rozliczenia transakcji, kontrolować terminy płatności oraz wystawiać noty odsetkowe. Aby było to możliwe, należy podpisać właściwą kartotekę pod stosowne konto rozrachunkowe np. 201 (Rozliczenia). Od tego momentu kartoteka będzie pełnić rolę grupy kont analitycznych.

 

Konta rozrachunkowe wchodzą do bilansu per saldo.

 

Kartoteka może być podpisana również pod zwykłe konto. O tym, czy konto jest kontem rozrachunkowym czy zwykłym, decyduje definicja konta, a nie fakt dołączenia kartoteki. Jak zdefiniować konto jako rozrachunkowe.

 

Kartoteka Kontrahenci zawiera zarówno dostawców, jak i odbiorców. Jeżeli masz zdefiniowane konto syntetyczne 200 (Rozliczenia), a chcesz założyć konta analityczne oddzielnie dla dostawców (200-1) i dla odbiorców (200-2), to możesz podpisać kartotekę pod te konta, czyli założyć konto o numerze 200 1 K oraz 200 2 K. Będziesz mógł wówczas oddzielić zapisy dla dostawców i odbiorców.

Jeżeli podział kontrahentów na odbiorców i dostawców nie jest dla Ciebie istotny, podpisz kartotekę Kontrahenci bezpośrednio pod konto 200. W wyniku tego otrzymasz grupę kont analitycznych 200-K bez wyodrębnienia dostawców i odbiorców.

Kontrahent może być w programie dostawcą, odbiorcą, pożyczkodawcą lub pożyczkobiorcą itp. Oznacza to, że będziesz rozliczał się z nim na różnych kontach. Za każdym razem jednak możesz obejrzeć stan rozrachunków na wskazanym koncie podając numer tego konta przy określaniu kryteriów wyboru dokumentu do rozrachunków. W podobny sposób można wykorzystywać również kartoteki Pracownicy i Urzędy.

 

Księgowania zawsze dotyczą najniższego poziomu kont tj. w tym przypadku konta 200-1-K lub konta 200-2-K. Warto tworzyć wiele szczegółowych analityk, dzięki czemu będzie można otrzymywać różnorodne informacje na podstawie obrotów i sald tych kont.

 

Liczbę poziomów analityki można zmieniać tylko do momentu pierwszego księgowania na dane konto.

 

Zaznacz opcję kontrola rozrachunków, jeżeli chcesz aby program sprawdzał czy wprowadzając zapis na konto wprowadzono rozrachunek.

hmtoggle_plus1        Mechanizm kontroli rozrachunków