Kartoteki > Kartoteka Kontrahenci

Drukuj

Kartoteka Kontrahenci

Kartoteka Kontrahenci zawiera informacje o partnerach, z którymi współpracujesz. Umieszczając tu ważne informacje o kontrahentach, możesz potem korzystać z nich wielokrotnie, automatycznie dopisując je we wskazanych miejscach programu, bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Do tej samej kartoteki wpisujesz dane o kontrahentach krajowych i zagranicznych (zarówno o dostawcach, jak i odbiorcach). W Sage 50c tworzona jest jedna kartoteka dla wszystkich lat działalności firmy. Dane kontrahentów stałych zapisywane są w kartotece kontrahentów. Dla kontrahentów sporadycznie współpracujących lub jednorazowych utworzona jest kartoteka Kontrahenci incydentalni o uproszczonej obsłudze umożliwiająca zapisanie jedynie podstawowych danych kontrahentów.

 

W kartotece można przechowywać maksymalnie 999999 kontrahentów. Ręcznie można nadawać kontrahentom numery od 1 do 950000, pozostałe numery są zarezerwowane dla numeracji automatycznej.

 

Dane kontrahentów można sortować wg pól w nagłówkach, można również ograniczyć wyświetlane pozycje kartoteki tylko do określonych przez użytkownika (zakładka Wybory w oknie kartoteki kontrahentów).

 

W oknie kartoteki Kontrahenci widoczne są polecenia:

Stali

Incydentalni

Archiwum sprawdzeń

 

Zobacz także:

Okno kartoteki kontrahentów

Dialog wprowadzania kontrahentów incydentalnych

Jak to zrobić – czynności związane z kontrahentami