Lista raportów > Kartoteka kontr.incydentalnych - tekstowy

Drukuj

Kartoteka kontrahentów incydentalnych – tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Okno Kontrahenci incydentalni.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie informacji o kontrahentach incydentalnych na podstawie danych z okna Kontrahenci incydentalni.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.