Kartoteki > Kartoteka Kursy walut

Drukuj

Kartoteka Kursy walut

Okno otwiera się po wybraniu Kartoteki > Waluty > Kursy. W kartotece Kursy możesz wprowadzać aktualnie obowiązujące kursy walut dla jednostek pieniężnych zdefiniowanych wcześniej w kartotece Waluty.

 

Powyżej listy kursów walut znajdują się pola umożliwiające szybkie filtrowanie według daty kursu, waluty oraz dowolnego wyrażenia (pole Wyszukaj)

 

hmtoggle_plus1        Pasek narzędziowy

 

Dodawanie nowej pozycji do tabeli kursów walut

1.Wybierz przycisk Dodaj kurs.

2.Otworzy się okno Dodaj kurs. Wprowadź w tabeli datę, walutę, kurs sprzedaży i kurs kupna (kurs średni wyliczany jest automatycznie). Możesz również dodać własne uwagi do rejestrowanych kursów walut.

3.Kliknij Zapisz aby dodać wprowadzone kursy walut.

 

Import kursów walut z NBP

Aby pobrać kursy walut publikowane przez Narodowy Bank Polski:

1.W kartotece Tabela kursów walut kliknij przycisk Pobierz z NBP.

2.W oknie Ustawienia importu podaj zakres dat, z których chcesz pobrać kursy walut.

3.Jeśli to konieczne ustaw też odpowiedni Typ tabeli oraz Typ daty.

4.Kliknij przycisk Importuj.

 

W przypadku importu z tabeli kursów walut typu C, typ daty notowania odpowiada dacie w kolumnie z dnia, natomiast data publikacji to data z kolumny obowiązująca od dnia.