Lista raportów > Kapitałochłonności obrotu

Drukuj

Kapitałochłonności obrotu

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Wskaźniki [Ctrl+7] > Raporty > Kapitałochłonności obrotu.

 

Funkcja

Jeden spośród zestawu raportów obliczających wskaźniki, na podstawie których można określić kondycję finansową firmy.

 

Opcje

Wskaźnik można obliczać dla różnych układów bilansu i rachunku zysków i strat oraz z uwzględnieniem dokumentów z bufora i przeksięgowań końca roku.

 

Szczegółowy opis wzorów oraz wyjaśnienia wyników pojawiają się na wydruku wskaźnika.