Instalacja > Instalacja wielostanowiskowa

Drukuj

Instalacja wielostanowiskowa

Klienci pracujący na wielu stanowiskach mogą pobrać i zainstalować komponent Sage Symfonia Services umożliwiający synchronizację ustawień administracyjnych na podłączonych do niego stanowiskach. Zamiennie używana jest także nazwa Serwer Konfiguracji Globalnej.

 

Sage Symfonia Services zapewnia:

wspólne parametry połączeniowe baz danych,

synchronizację czasu,

logowanie błędów, ostrzeżeń i informacji dla użytkownika do plików .log,

pracę z MS DTC (jeśli usługa zostanie włączona),

synchronizację ustawień polityki haseł.

 

Instalację Sage 50c do pracy wielostanowiskowej obrazuje poniższy schemat.

 

schemat_instalacja_s50

 

1.        Instalacja Serwera SQL

Na komputerze pełniącym rolę serwera zainstaluj silnik bazy danych MS SQL.

 

Aby zainstalować MS SQL z pominięciem instalacji programu Sage 50c:

1.W aplikacji startowej pakietu instalacyjnego wybierz Microsoft SQL Server Express.

instal_01

2.Następnie wybierz Instalacja domyślna MS SQL. Wersja instalowanego silnika bazy danych zależy od zainstalowanego systemu operacyjnego:

na systemach 32 bitowych instalowany jest Microsoft SQL 2012 Server Express,

na 64 bitowym systemie Windows 7 instalowany jest Microsoft SQL 2012 Server Express,

na pozostałych systemach 64 bitowych instalowany jest Microsoft SQL 2016 Server Express.

 

hmtoggle_plus1        Uwagi do instalacji MS SQL 2012 w systemie Windows 8, 8.1, 10


hmtoggle_plus1        Uwagi do instalacji MS SQL 2016 w systemie Windows 8, 8.1, 10

3.Potwierdź licencję programu aby kontynuować.

4.Konto administratora serwera SQL tworzone jest z poświadczeniami użytkownika Windows wykonującego instalację. Dodatkowo na serwerze instalator dodaje użytkownika saSage przeznaczonego do obsługi kopii bezpieczeństwa. W oknie instalatora Konfiguracja konta administratora SQL wybierz:

Domyślna konfiguracja – dla użytkownika saSage utworzone zostanie domyślne hasło. Tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa nie będzie wymagało podania nazwy użytkownika i hasła.

Własne hasło dla użytkownika – wprowadź własne hasło dla użytkownika saSage. Tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa będzie wymagało podania nazwy użytkownika i hasła.

5.Przejście Dalej rozpocznie instalację serwera SQL.

 

Instalacja domyślna konfiguruje serwer SQL oraz Firewall Windows.  Serwer dostępny będzie pod nazwą: nazwa_komputera\sagepl.

 

2.        Instalacja Symfonia.Services

Symfonia.Services należy zainstalować na komputerze pełniącym rolę serwera.

1.W aplikacji startowej pakietu instalacyjnego wybierz Sage 50c, a następnie Instaluj Sage Symfonia Services dla Sage 50c.

img_instal_symf_serv

2.W oknach kreatora instalacji:

Zatwierdź warunki umowy licencyjnej.

Podaj katalog instalacji.

W oknie Konfiguracja globalna podaj port (domyślnie 32343), na którym prowadzona będzie komunikacja z stanowiskami roboczymi.

instal_02

 

Instalator dodaje do zapory (firewalla) wyjątki:

„RPC” dla portu TCP 135,

„Sage_SymfoniaSrv_A_B” dla portu podanego przy instalacji.

 

3.        Instalacja Sage 50c i wprowadzenie parametrów Serwera Konfiguracji Globalnej

Zainstaluj Sage 50c na każdym stanowisku roboczym. W trakcie instalacji na oknie kreatora Konfiguracja globalna wprowadź adres serwera, na którym zainstalowano usługę Symfonia.Services oraz port, na którym została ona uruchomiona (domyślnie 32342).

img_instal_symf_konf

 

Na stanowiskach roboczych nie instalujemy serwera SQL. Na oknie podsumowania instalacji programu Sage 50c kliknij Zakończ bez zaznaczania Zainstaluj serwer SQL.

 

hmtoggle_plus1        Zmiana parametrów Serwera Konfiguracji Globalnej po instalacji

 

Zobacz także:

Integracja z programem Handel