Kartoteki > Kartoteka Osoby > Informacje

Drukuj

Informacje

W prawej górnej części okna znajdują się przyciski umożliwiające zarządzanie elementami znajdującymi się w oknie na zakładkach przedstawiających informacje na temat wybranej osoby. W panelu można przeglądać, wprowadzać lub zmieniać wprowadzone dane.

 

Na pasku narzędziowym dostępne są przyciski:

Zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany,

Anuluj – anuluje wprowadzone zmiany,

Edytuj – okno przechodzi w tryb edycji umożliwiając zmianę danych wybranej osoby.

 

W trybie edycji na zakładce można wprowadzać dane:

Źródło danych – źródło pochodzenia danych osobowych,

Adres źródła – adres źródła danych osobowych,

Zgoda na udostępnianie danych osobowych – zgoda na udostępnianie danych osobowych,

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,

Nie uwzględniaj w procesie anonimizacji - gdy zaznaczone, osoba będzie wyłączona z procesu anonimizacji danych osobowych (opcja ma zastosowanie np. w przypadku, gdy firma jest w sporze prawnym z daną osobą i anonimizacja jej danych nie jest pożądana). Anonimizacja danych osobowych >>

Data dodania – data wprowadzenia danych osobowych do systemu,

Dodał – identyfikator użytkownika jaki wprowadził dane do systemu,

Zmodyfikował – identyfikator użytkownika jaki ostatnio modyfikował dane osoby wybranej na liście,

Notatka – notatka związana z osobą wybraną na liście,

Używany przez – pokazuje w jakich modułach systemu występuje osoba wybrana na liście.

 

Zobacz również:

Kartoteka Osoby