Lista raportów > Informacja pods. VAT-UE

Drukuj

Informacja podsumowująca VAT-UE

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Urzędy > Informacja pods. VAT-UE.

 

Funkcja

Raport tworzy zestawienie dokumentów uwzględnianych na deklaracji VAT-UE.

 

Opcje

Wykonaj dla:

Miesiąca – przełącza na wybór okresu miesięcznego

Kwartału – przełącza na wybór okresu kwartalnego

 

Okres – okres, dla którego sporządzany jest raport.

 

Uwzględnij dane z bufora – raport zawrze również dokumenty z bufora.

Szczegóły transakcji – raport wyświetli szczegóły poszczególnych transakcji.

Uwzględnij WDT ze stawką NP – na raporcie umieszczone będą informacje dotyczące WDT, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Drukuj stawkę VAT – na raporcie umieszczona będzie stawka VAT.