Import danych > Import specjalny > Przebieg zdarzeń

Drukuj

Import specjalny – przebieg zdarzeń

Import specjalny umożliwia wprowadzanie danych księgowych z innych aplikacji do Sage 50c. Dostarczone przez producenta wzorce importu (szablony) zapewniają import dokumentów księgowych oraz związanych z nimi kartotek z innych programów Sage. Po odpowiednim skonfigurowaniu można wczytywać też dane z programów innych producentów.

Sprawdzanie obecności danych

Komunikaty

Debugger importu specjalnego

Uzgodnienia

Zapisywanie danych

Informacje zwrotne

Przenoszenie danych do archiwum

 

Zobacz także:

Okno profili importu

Okno dokonanych uzgodnień