Lista raportów > Gotówki (I stopnia)

Drukuj

Gotówki (I stopnia)

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Wskaźniki [Ctrl+7] > Raporty > Gotówki (I stopnia).

 

Funkcja

Jeden spośród zestawu raportów obliczających wskaźniki, na podstawie których można określić kondycję finansową firmy.

 

Wielkość wskaźnika pozwala ocenić, jaka część zobowiązań może być natychmiast uregulowana. Nie ma ona granicznych wartości, jednak zbyt wysoka wartość wskaźnika świadczy o nieprawidłowej gospodarce zasobami pieniężnymi w przedsiębiorstwie.

 

Opcje

Wskaźnik można obliczać dla różnych układów bilansu i rachunku zysków i strat oraz z uwzględnieniem dokumentów z bufora i przeksięgowań końca roku.

 

Szczegółowy opis wzorów oraz wyjaśnienia wyników pojawiają się na wydruku wskaźnika.