Eksport danych > Format 3

Drukuj

Format 3 – postać pliku tekstowego

Jest to format wymiany danych pomiędzy programami Sage Symfonia 2.0 i Sage 50c. W tym formacie zarówno liczba jak i kolejność występowania poszczególnych danych nie ma znaczenia, gdyż dane są rozpoznawane poprzez ich nazwę, a nie położenie w pliku danych. Jest to obecnie preferowany format wymiany danych.

 

Dane są grupowane w nazwane sekcje, wewnątrz których mogą znajdować się zarówno zapisy dotyczące poszczególnych danych, jak i inne sekcje. Każdy z eksportowanych plików zawiera sekcję INFO, w której zawarte są informacje o programie tworzącym ten plik, wersji szablonu oraz firmie, z której pochodzą dane. Informacje o poszczególnych danych mają postać nazwa_pola =wartość

 

Sekcje danych występujące w plikach tekstowych Formatu 3:

INFO

Informacje o programie tworzącym ten plik, wersji szablonu oraz firmie, z której pochodzą dane

Kontrahent

Dane kontrahenta.

Kraj

Dane dotyczące kraju kontrahenta.

Pracownik

Dane pracownika.

Urząd

Dane urzędu.

 

W przypadku Formatu 3 dopasowywanie formatów przesyłanych danych następuje poprzez wybór rodzaju importu lub eksportu, a w przypadku eksportu także poprzez wybór raportu tworzącego sekcję danych w eksportowanym pliku.