Ewidencja danych księgowych > Typy dokumentów > Faktura VAT zakup (FVZ + RUZ) w PLN

Drukuj

Faktura VAT zakup (FVZ + RUZ) w PLN

Okno otwiera się po wybraniu Dokumenty > Wprowadzanie > FVZ Faktura VAT zakup albo RUZ Rachunek uproszczony zakup.

 

Elementy okna        Część opisowa dokumentu


Zapis        Zapis księgowy

 

Dokumenty zapisywane do bufora nie muszą mieć wypełnionych wszystkich danych.

 

Jak to zrobić - Wprowadzanie części opisowej dokumentów >>

Jak to zrobić - Czynności związane z dokumentami >>

 

Przyciski poleceń:

hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń zapisu


hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń dokumentu

 

Zobacz także:

O księgowaniu

Dokumenty księgowe

Prowadzenie rozrachunków

Rejestry VAT

Wprowadzanie danych do rejestru VAT

Notatka do dokumentu