Deklaracje > Ewidencja danych podatkowych

Drukuj

Ewidencja danych podatkowych (EDP)

Mechanizm Ewidencji Danych Podatkowych (EDP) umożliwia zarejestrowanie oraz modyfikację wartości podatkowych w systemie. Wszystkie pojedyncze wpisy w tabeli wyjątków wpływają na obliczenie deklaracji podatkowej podatku dochodowego CIT-2, CIT-8, PIT-5, PIT-5L lub w rzadkich przypadkach w deklaracjach VAT-7, VAT-7K i, VAT-7D.

 

Deklaracje VAT-UE oraz VAT-UEK nie wymagają powiązania z danymi okna Ewidencji danych podatkowych (EDP).

 

hmtoggle_plus1        Miejsca wywołania okna EDP w programie

 

Okno umożliwia zarejestrowanie oraz modyfikację wartości podatkowych w systemie.

 

Dane w EDP są widoczne tylko dla tego roku, który jest podany w dacie programu. Aby były widoczne dane za inny rok, należy zmienić datę programu (Ctrl+d) na właściwy rok.

 

Ewidencja ulgi na złe długi (CIT) >>

 

Na użytkowniku spoczywa obowiązek kontroli, czy wprowadzone dane są poprawne.

 

Zarządzanie wartościami ewidencji podatkowej jest dostępne w formie wygodnej tabelki, w której użytkownik może zarejestrować dane potrzebne do wypełnienia deklaracji podatkowych.

 

Aby dodać nową pozycję do ewidencji danych podatkowych należy wybrać przycisk Dodaj.

 

Dane w EDP są widoczne tylko dla tego roku (i kolejnego), który jest podany w dacie programu. Aby były widoczne dane za inny rok, proszę zmienić datę programu (Ctrl+D) na właściwy rok.

 

img_fk_edp_01

 

Dostępne są tutaj jednostkowe informacje dla każdego wpisu o okresie podatkowym, kwocie, tytule oraz koncie księgowym, z którego pobrano zapis (w sytuacji, gdy źródłem informacji są zapisy na kontach księgowych).

 

elementy        Elementy okna


Przyciski        Przyciski poleceń

 

 

Zobacz także:

Deklaracja podatkowa - wprowadzanie kwot dla pozycji deklaracji

Raport - Kategorie podatkowe

Jak to zrobić - przygotowywanie deklaracji