Lista raportów > Eksport nie naliczany - tekstowy

Drukuj

Eksport nie naliczany – tekstowy

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Rejestry [Ctrl+3] > Eksport > Rejestr eksportowy DEX.

 

Funkcja

Zestawia dokumenty DEX, dla których VAT nie jest naliczony.

 

Opcje

Okres sprawozdawczy – wybierz właściwy okres z rozwijanej listy.

Raport – możesz wskazać definicję raportu, który będziesz drukować. Jeśli zdefiniujesz własne raporty, pojawią się one również na liście.

Uwzględnij dokumenty z bufora – pole wyboru umożliwia zestawienie rejestru dla dokumentów czasowo umieszczonych w buforze, a więc jeszcze nie zaksięgowanych. Wydruk możesz sporządzić albo dla dokumentów zaksięgowanych, albo łącznie dla dokumentów zaksięgowanych i z bufora. Nie można zestawić rejestru VAT tylko dla dokumentów z bufora.

Wydruk bez ramek – pole wyboru można wykorzystać przy wydrukach roboczych.

Pełna informacja o kontrahentach – zaznaczenie tego pola wyboru powoduje umieszczenie na wydruku wszystkich danych kontrahenta, bez tej opcji będzie tylko NIP.

Podsumowania z kwotami narastająco – po wybraniu tego pola wyboru kwota z przeniesienia na pierwszej stronie wydruku prezentuje kwoty narastająco od początku roku do początku miesiąca, za który jest sporządzany wydruk raportu. Wybranie tej opcji może znacznie wydłużyć czas sporządzania zestawienia, szczególnie dla ostatnich miesięcy roku obrachunkowego.

Oznacz pierwszą stronę oraz Oznacz ostatnią stronę – pola wyboru umożliwiają kontrolowanie kompletności wydruku.

Od pozycji oraz Do pozycji – jeśli wydruk zawierać będzie wiele pozycji rejestru (a zdarza się to bardzo często), możesz podzielić je na grupy i drukować partiami, podając zakres w polach.

Numer pierwszej strony – w polu edycyjnym należy wpisać numer strony, kontynuujący poprzedni wydruk.