Jak to zrobić? > Eksportu danych w formacie 3.0

Drukuj

Eksportu danych w formacie 3.0

1.W otwartym oknie odpowiedniej kartoteki (kontrahentów stałych, pracowników lub urzędów) zaznacz dane, które mają być wyeksportowane i wybierz polecenie Eksport danych z menu Operacje lub Firma. Otworzy się okno Eksport danych wybranych.

2.W oknie Eksport danych wybranych wybierz rodzaj eksportu i kliknij przycisk Wykonaj. Otworzy się okno umożliwiające podanie nazwy pliku danych.

3.Wybierz plik, do którego mają być zapisane dane lub wpisz jego nazwę i kliknij OK.

 

Wskazówka

Eksportowanie danych polega na zapisywaniu danych z baz danych Sage 50c do pliku tekstowego. Plik taki możesz potem wczytać w innym systemie (np. Notepad dla Windows) albo w programie Sage.

 

Zobacz także:

Procedura importu