Eksport danych > Eksport danych wybranych kontrahentów

Drukuj

Eksport danych wybranych kontrahentów

Operacja ta umożliwia zapisanie wybranych danych w pliku tekstowym (w wybranym formacie), skąd mogą one być odczytane przez inny program.

 

W oknie wybierz format eksportu danych:

Eksport kontrahentów (format 3)

Eksport kontrahentów (format SDF)

 

Przyciski poleceń:

Nowy – wybranie przycisku otwiera okno Edycja rodzaju eksportu umożliwiające dodanie nowego rodzaju eksportu danych.

Usuń – usuwa wybrany rodzaj eksportu danych.

Edytuj – wybranie przycisku otwiera okno Edycja rodzaju eksportu umożliwiające edycję wybranego rodzaju eksportu danych.

Wykonaj – wybranie przycisku powoduje rozpoczęcie procesu wybranego wcześniej rodzaju eksportu danych. W przypadku wyboru Eksport kontrahentów (format 3) zostanie otwarte okno, w którym należy wskazać nazwę pliku tekstowego dla eksportowanego z bazy danych programu zbioru danych. W przypadku Eksportu kontrahentów (z separatorem kolumn) oprócz wskazania pliku tekstowego należy dodatkowo zdefiniować separatory kolumn.

Anuluj – zamyka okno.

 

Zobacz także:

Procedura eksportu danych w formacie 3

Procedura eksportu danych z separatorami kolumn