Deklaracje > Edytor formuł okna deklaracji

Drukuj

Edytor formuł okna deklaracji

Edycje formuł w oparciu o język AmBasic polecamy tym, którzy mają pewne doświadczenie w programowaniu lub mogą zlecić wykonanie takich raportów osobom o niezbędnym doświadczeniu. Przed podjęciem próby edycji formuł należy zapoznać się z pomocą do języka raportów AmBasic.

 

Wszystkie funkcje pomocnicze utworzone w celu wykorzystania podczas obliczania deklaracji zdefiniowane są w pliku „rapdekl.sci". Plik ten jest dołączany do każdego raportu generowanego automatycznie przez deklarację

 

 

Wszystkie formuły należy budować zgodnie ze składnią języka AmBasic. W procesie budowania formuł możemy korzystać z powyższych funkcji, jak też z bogactwa funkcji i obiektów udostępnianych przez język raportów. Formuły należy budować według wzoru:

 

wynik = ZestRej([...]) + ZestRej([...]) ...

lub

wynik = iif(Pole(34) > Pole(45), Pole(34) – Pole(45), Pole(45) – Pole(34))

 

powyższy warunek możemy również zapisać w postaci:

wynik = Max(Pole(34) – Pole(45), Pole(45) – Pole(34))

 

Podczas tworzenia formuły możemy deklarować własne zmienne i obiekty.

 

Funkcje stosowane przy definiowaniu formuł pól wyliczeniowych deklaracji:

Funkcje matematyczne

 

Funkcje podatkowe:

DeklaracjaInfo

Excp

ExcpExt

FSE

Konto

Pole

PoleExt

PozBrw

ZestR1

ZestRej2

ZestRej

Rejestr