Deklaracje > e-Sprawozdanie JPK_SF z pliku CSV

Drukuj

e-Sprawozdanie JPK_SF z pliku CSV

Aby przygotować sprawozdanie finansowe (JPK_SF) dla danych z programu Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość:

1.Kliknij przycisk Deklaracje (Ctrl+8).

2.W oknie Deklaracje kliknij e-Sprawozdania.

3.Kliknij Nowe e-Sprawozdanie finansowe aby przejść do tworzenia nowego sprawozdania.

4.Ustaw parametry przygotowywanego sprawozdania i zatwierdź przyciskiem Utwórz sprawozdanie. Operacja przygotuje nie wypełniony jeszcze danymi plik XML z układem sprawozdania i otworzy go w oknie Edytora JPK_SF.

5.W oknie edytora wybierz zakładkę e-Sprawozdania finansowe paska narzędziowego i kliknij Import CSV i wskaż utworzony w Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość plik z danymi i potwierdź przyciskiem Otwórz. Tylko sprawozdania przygotowywane ze statusem firmy jednostki małe, jednostki mikro, jednostki inne wczytują dane firmy, bilansu oraz RZiS, dla pozostałych statusów możliwe jest wczytanie tylko danych identyfikacyjnych firmy.

6.Po sprawdzeniu i uzupełnieniu danych sprawozdania kliknij przycisk Zapisz.

 

Dane pobierane dla e-sprawozdania finansowego nie uwzględniają ręcznych zmian wartości Bilansu i RZiS. W takiej sytuacji zmieniane dane należy poprawić w edytorze JPK_SF.

 

Sprawozdania zapisywane są we wskazanym przez użytkownika katalogu, do którego dostęp regulowany jest mechanizmami systemu windows. Do użytkownika należy zabezpieczenie plików sprawozdań przed niepowołanym dostępem.

 

hmtoggle_plus1        Parametry przygotowywanego sprawozdania


hmtoggle_plus1        Edytor JPK_SF

 

Zobacz również:

Podpisywanie JPK_SF profilem zaufanym ePUAP