Ustawienia > Parametry stałe > Przypisanie VAT do okresu

Drukuj

Dialog Przypisanie VAT do okresu

W tym dialogu można wybrać sposób przypisywania VAT do okresu w momencie rozliczania transakcji.

 

W ramce Okres VAT: Zapłata można wybrać jedną z opcji:

Przypisuj ręcznie w funkcji ‘Przypisanie VAT do okresu’.
Wybranie tej opcji ustala konieczność ręcznego przypisania VAT do okresu w oknie Przypisz VAT do okresu.

 

Przypisuj automatycznie w czasie rozliczania transakcji.
Wybranie tej opcji włącza mechanizm automatycznego przypisywania VAT do okresu podczas rozliczania transakcji.