Ustawienia > Parametry stałe > Opisy pozycji na dokumencie

Drukuj

Opisy pozycji na dokumencie

Dialog otwiera się po wybraniu Ustawienia > Parametry stałe > Opisy pozycji na dokumencie.

 

Dialog umożliwia wybór sposobu opisu pozycji na liście dokumentów. Można wybrać pełny lub skrócony opis pozycji.

 

Elementy okna

Pełne opisy pozycji na dokumencie

Zaksięgowana operacja będzie widoczna w jednej linii, bez rozdzielania na poszczególne zapisy

 

Skrócone opisy pozycji na dokumencie

Poszczególne zapisy będą w oddzielnych liniach

 

Przyciski poleceń:

OK – zamyka okno zapisując wprowadzone zmiany

Anuluj – zamyka okno bez zapisywania zmian