Ustawienia > Parametry stałe > Metoda rozliczania VAT

Drukuj

Metoda rozliczania VAT

Dialog otwiera się po wybraniu Ustawienia > Parametry stałe > Metoda rozliczenia VAT.

 

W oknie użytkownik wybiera metodę rozliczania podatku VAT. Ma do wyboru metodę: miesięczną, kwartalną lub kasową. Wybór metody rozliczania podatku VAT powoduje, iż dane w zestawieniach rejestrów VAT są odpowiednio grupowane, a podczas wprowadzania dokumentów podpowiadane są okresy rozliczeniowe VAT. Wybieranie metody może odbywać się dla każdej nowej firmy i dla każdego roku obrotowego zakładanego w Sage 50c. W nowej firmie domyślnie będzie to metoda miesięczna. Przy kolejnym roku pracy z programem będzie automatycznie wybierana ta sama metoda co w poprzednim roku.

 

Tylko dla ogólnej metody płatności można stosować warunkowy rodzaj rejestru sprzedaży. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek zaprzestania używania rejestrów warunkowych po zmianie ogólnej metody płatności VAT.

 

hmtoggle_plus1        Elementy okna


hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń


 

Metody rozliczania podatku VAT:

hmtoggle_plus1        Metoda kasowa


hmtoggle_plus1        Rozliczenie kwartalne


hmtoggle_plus1        Zasady ogólne

 

Zobacz także:

Podatek naliczony a zobowiązania celne

Ujęcie danych w rejestrach VAT a termin płatności

Ujęcie danych w rejestrach VAT a zapłata należności