Ustawienia > Parametry stałe > Kroje pisma dla raportu graficznego/tekstowego

Drukuj

Kroje pisma dla raportu graficznego/tekstowego

Możesz tu wybrać drukarkę, która będzie wykorzystywana w czasie pracy w programie, ustalić parametry jej pracy oraz zdefiniować, jakich czcionek i w jaki sposób będziesz używać przy zestawianiu raportów.

Przed wyborem kroju pisma dla raportu tekstowego przeczytaj o specyfice wyboru kroju pisma dla raportu tekstowego.

 

Po każdorazowej zmianie drukarki należy zweryfikować jej ustawienia, m.in. rozmiar papieru oraz jakość wydruku.

Po zainstalowaniu nowej wersji programu należy otworzyć okna definiowania krojów pisma i zweryfikować ustawienia drukarki, rozmiaru papieru oraz kroje pisma. W przeciwnym wypadku sporządzane raporty mogą być nieprawidłowo formatowane.

W przypadku pracy wielostanowiskowej ustawienia należy zweryfikować dla każdego stanowiska osobno. Ustawienia drukarek zapisywane są oddzielne dla każdego stanowiska roboczego. Zapewnia to prawidłowość ustawień bez względu na zainstalowaną wersję Windows na każdym stanowisku roboczym.

 

Drukarka

Umożliwia wybór z rozwijanej listy typu drukarki.

Drukarka powinna być wcześniej zainstalowana w środowisku Windows.

Przycisk polecenia Ustawienia powoduje przejście do okna dialogowego sterownika drukarki, w którym możliwe jest wybranie rozmiaru strony, jej ustawienia i innych ustawień możliwych dla konkretnego typu drukarki. Wszystkie raporty będą się dopasowywać do wybranego rozmiaru strony. Jeśli wybrany rozmiar strony jest niewystarczający dla sporządzenia raportu (ze względu na ilość danych umieszczanych w jednym wierszu raportu), automatycznie zostają podjęte następujące kroki:

 

1.Dla wydruków graficznych w razie potrzeby zostanie automatycznie zmieniona orientacja wydruku z pionowej na poziomą.

2.Dla części wydruków tekstowych, przy zmianie papieru z szerokiego (15 cali) na wąski (8 1/2 cala) zostanie zmniejszona liczba informacji prezentowanej na wydruku tak, aby wydruk mógł być sporządzony prawidłowo.

 

Jeśli mimo to rozmiar strony jest za mały, zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

 

Marginesy

Umożliwia określenie marginesów wydruku dla wybranego rozmiaru strony

 

Kody polskich liter

Umożliwia wybór sposobu kodowania polskich liter dla wydruku tekstowego.

 

Nazwa dla raportu

Możesz wskazać z listy lub podać własną nazwę symboliczną wykorzystywaną przez raporty. Nazwy systemowe takie, jak zaprezentowano na rysunku, muszą być zdefiniowane – nie możesz ich usunąć. Jeśli tworzysz inną własną definicję, wpisz jej nazwę bezpośrednio do pola. Zdefiniowane przez Ciebie czcionki mogą teraz być identyfikowane w definiowanych raportach własnych przez nadaną im nazwę symboliczną.

 

Nazwa kroju pisma

Umożliwia wskazanie kroju czcionek z listy dostępnych zainstalowanych w środowisku Windows na Twoim komputerze.

 

Wys.

Określa wysokość czcionki możesz tu ustalić wysokość czcionki. Wysokość czcionki jest podawana w dziesiątych częściach milimetra. Typowy wymiar czcionki najczęściej wykorzystywany przy drukach książek tj. 10 punktów będzie miał tu swój odpowiednik w wielkości około 36. Przeliczenia z jednostek punktowych na dziesiętne części milimetra musisz wykonywać własnoręcznie.

Następne kolumny umożliwiają określenie kolejnych atrybutów czcionek:

G – pogrubienie

Kkursywa

Sskreślenie

Ppodkreślenie

 

Przyciski poleceń:

Dodaj – rozpoczyna definiowanie nowego wzoru kroju pisma.

Usuń – powoduje usunięcie wskazanego na liście kroju pisma.

Ok – zamyka okno zapisując wprowadzone zmiany.

Anuluj – zamyka okno bez zapisywania wprowadzonych zmian.

Strona testowa – powoduje wykonanie raportu Test kodów polskich liter oraz umożliwia jego późniejsze wydrukowanie.