Ustawienia > Parametry stałe > Zaokrąglenia

Drukuj

Zaokrąglenia

Okno pojawia się po wybraniu Ustawienia > Parametry stałe > Zaokrąglenia.

 

Wszystkie obliczenia w programie wykonywane są z określoną precyzją. W zależności od rodzaju obliczeń możesz podać właściwe zaokrąglenia.

 

Dokumenty i rejestry

Zawiera definicje zaokrągleń dla obliczeń złotówkowych i walutowych (np. jeżeli obliczenia złotówkowe mają być zaokrąglane do 0,1 zł, należy z pola wybrać wartość 0,1, jeżeli mają być prowadzone z dokładnością do groszy, należy wybrać wartość 0,01). Zaokrąglenia te są używane podczas wprowadzania dokumentów oraz rejestrów VAT.

 

Raporty

W polach GUS 1 i GUS 2, znajdują się ustawienia zaokrągleń obowiązujących dla sprawozdań finansowych (np. bilansu), zgodnie z regułami zaokrąglania kwot w sprawozdawczości GUS.

 

Możliwe ustawienia zaokrągleń liczb:

GUS 1 – 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000; 10000.

GUS 2 – 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000.

 

Wskaźniki

Umożliwiają ustawienie trzech zaokrągleń odnoszących się do raportów obliczających wskaźniki.

 

Podane tu wartości zaokrągleń mogą być użyte w raportach w postaci symbolicznej (GUS1, GUS2, W1, W2, W3). Dzięki temu można zmieniać zaokrąglenia wykorzystywane w raportach bez konieczności dokonywania w nich zmian.

 

Zaokrąglenia są wyliczane zgodnie z matematycznymi algorytmami (od cyfry 5 wraz z cyfrą 5 – w górę; od cyfry 5 – w dół).