Kartoteki > Kartoteka Osoby > Dane teleinformatyczne

Drukuj

Dane teleinformatyczne

W prawej górnej części okna znajdują się przyciski umożliwiające zarządzanie elementami znajdującymi się w oknie na zakładkach przedstawiających informacje na temat wybranej osoby. W panelu można przeglądać, wprowadzać lub zmieniać wprowadzone dane.

 

Na pasku narzędziowym dostępne są przyciski:

Zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany,

Anuluj – anuluje wprowadzone zmiany,

Edytuj – okno przechodzi w tryb edycji umożliwiając zmianę danych wybranej osoby

 

W trybie edycji na zakładce można wprowadzać dane:

Telefonów

Telexu

E-maili

WWW

Komunikatorów

 

Zobacz również:

Osoby – okno