Kartoteki > Kartoteka Osoby > Adres

Drukuj

Adres

W prawej górnej części okna znajdują się przyciski umożliwiające zarządzanie elementami znajdującymi się w oknie na zakładkach przedstawiających informacje na temat wybranej osoby. W panelu można przeglądać, wprowadzać lub zmieniać wprowadzone dane.

 

Na pasku narzędziowym dostępne są przyciski:

Zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany,

Anuluj – anuluje wprowadzone zmiany,

Edytuj – okno przechodzi w tryb edycji umożliwiając zmianę danych wybranej osoby

 

W trybie edycji na zakładce można wprowadzać dane:

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Gmina

Powiat

Kod pocztowy

Urząd pocztowy

Miejscowość

Województwo

Kraj

Skrytka pocztowa

 

Zobacz również:

Kartoteka Osoby