Jak to zrobić? > Importowanie danych do kartotek

Drukuj

Importowanie danych do kartotek

1.Otwórz tę kartotekę, do której chcesz importować dane (przycisk Kartoteka z paska nawigacji i odpowiednia zakładka).

2.Otwórz menu Firma > Import danych.

3.W dialogu Otwórz wskaż nazwę pliku tekstowego, z którego dane będą importowane i wybierz przycisk OK. Pojawi się okno dialogowe Import danych, w którym określa się format importowanego pliku.

4.Wybierz w polu Ogranicznik pola postać ogranicznika.

5.W polu Kwalifikator tekstu wybierz znacznik początku i końca dla pola tekstowego.

6.Jeśli pierwszy wiersz zbioru tekstowego zawiera nazwy pól, zaznacz pole wyboru Pierwszy wiersz na nazwy pól.

7.Jeśli chcesz zaimportować również identyfikatory pól, zaznacz pole wyboru Import z ID. Ten wybór ma znaczenie tylko wtedy, gdy wśród importowanych pól jest pole o nazwie ID.

8.Wybierz przycisk OK. Uaktywni się okno dialogu Odwzorowanie importowanych pól.

9.Jeśli kolejność pól w obydwu ramkach jest zgodna, kliknij przycisk <<Automat.

10.W ramce Pola importowane wskaż nazwę kolumny pliku tekstowego, którą chcesz powiązać z kolumną kartoteki.

11.W ramce Pola kartoteki<<Pola importowane wskaż odpowiednią nazwę pola kartoteki. Kolejność wybieranych nazw może być dowolna.

12.Wybierz przycisk <<Kojarz. Jeśli klikniesz lewym przyciskiem myszki na nazwie pola w prawej ramce, uzyskasz ten sam efekt.

13.Powtórz punkty 9-11 dla wszystkich pól, które chcesz zaimportować do kartoteki.

14.Po skojarzeniu pól plików wybierz przycisk OK.