Jak to zrobić? > Wyszukiwanie pozycji kartoteki

Drukuj

Wyszukiwanie pozycji kartoteki

Szybkie wyszukiwanie pozycji kartoteki

Aby szybko znaleźć określoną pozycję w kartotece, kliknij na nagłówku kolumny, w której chcesz wyszukiwać pozycje (np. Nr, Imię, Nazwisko – nagłówki są różne w zależności od rodzaju kartoteki) i wpisz na klawiaturze początkowe litery poszukiwanej pozycji. Podczas wpisywania bieżąca pozycja w tabeli (niebieski pasek) będzie się przesuwać, ustawiając się na wierszu tabeli odpowiadającemu wprowadzanemu tekstowi.

Szybkie wyszukiwanie pozycji możesz stosować w kartotekach kontrahentów stałych, kontrahentów incydentalnych, pracowników i urzędów.

 

Zaawansowane wyszukiwanie pozycji kartoteki

W lewej części okien kartotek Kontrahenci stali, Pracownicy i Urzędy znajduje się zakładka Wybory, która umożliwia wyszukiwanie i grupowanie pozycji według określonych przez użytkownika kryteriów. Kryteria wyszukiwania możesz określić w specjalnym oknie dialogowym, które pojawi się po naciśnięciu tego przycisku + lub wybraniu kombinacji klawiszy Ctrl+X. Okno jest różne w zależności od rodzaju kartoteki (np. Wybór pracowników, Wybór kontrahentów, Wybór urzędów).

Nie musisz wypełniać wszystkich pól w tym oknie. Pozostawienie pustego pola oznacza brak warunków ograniczających, nałożonych na odpowiadającą mu kolumnę w tabeli. W polach możesz stosować proste wyrażenia regularne.

W oknie kartoteki będą się ukazywać tylko te pozycje, które odpowiadają kryteriom zdefiniowanym w tym oknie dialogowym. Aby zobaczyć wszystkie pozycje kartoteki wybierz listek oznaczony dla wszystkich pozycji w lewej części okna kartoteki.