Jak to zrobić? > Ustawianie znacznika dla elementów kartotek

Drukuj

Ustawianie znacznika dla elementów kartotek

1.Otwórz kartotekę Kontrahenci stali lub Pracownicy lub Urzędy.

2.Zaznacz element kartoteki lub grupę elementów, dla których chcesz nadać znacznik. Aby zaznaczyć element kartoteki wystarczy na niego kliknąć myszką.

3.Wybierz przycisk Operacje umieszczony w dolnej części okna.

4.Z otwartego menu wybierz polecenie Znaczniki. Zostanie otwarty dialog Znaczniki.

5.Z listy aktywnych znaczników wybierz znacznik poprzez kliknięcie na nim myszką. Listę dostępnych znaczników można ustalić wybierając menu Ustawienia [Ctrl+6] > Znaczniki.

6.Zaznacz odpowiednie pole zależnie od tego, czy chcesz aby wybrany znacznik został nadany dla bieżącego, zaznaczonych, czy też dla wszystkich rozrachunków widocznych na liście.

7.Wybierz przycisk Ustaw.