Jak to zrobić? > Ustawianie znacznika dla transakcji

Drukuj

Ustawianie znacznika dla transakcji

1.Otwórz okno prezentujące listę rozrachunków

2.Zaznacz wybrany rozrachunek lub grupę rozrachunków. Aby wybrać rozrachunek wystarczy kliknąć na nim myszką

3.Wybierz przycisk Operacje umieszczony w dolnej części okna

4.Z otwartego menu wybierz polecenie Znaczniki. Zostanie otwarty dialog Znaczniki.

5.Z listy aktywnych znaczników wybierz znacznik poprzez kliknięcie na nim myszką. Listę dostępnych znaczników można ustalić wybierając menu Ustawienia [Ctrl+6] > Znaczniki.

6.Zaznacz odpowiednie pole zależnie od tego, czy chcesz aby wybrany znacznik został nadany dla bieżącego, zaznaczonych, czy też dla wszystkich rozrachunków widocznych na liście

7.Wybierz przycisk Ustaw