Jak to zrobić? > Ustawianie znacznika dla dokumentów

Drukuj

Ustawianie znacznika dla dokumentów

1.Otwórz listę dokumentów.

2.Zaznacz dokument lub grupę dokumentów, dla których chcesz nadać znacznik. Aby zaznaczyć dokument wystarczy na niego kliknąć.

3.Wybierz przycisk Operacje.

4.Z otwartego menu wybierz polecenie Znaczniki. Zostanie otwarty dialog Znaczniki.

5.Z listy aktywnych znaczników wybierz znacznik poprzez kliknięcie na nim myszką. Listę dostępnych znaczników można ustalić wybierając menu Ustawienia [Ctrl+6] > Znaczniki.

6.Zaznacz odpowiednie pole zależnie od tego, czy chcesz aby wybrany znacznik został nadany dla bieżącego, zaznaczonych, czy też dla wszystkich dokumentów widocznych na liście.

7.Wybierz przycisk Ustaw.