Jak to zrobić? > Zmiana aktywności dla wybranej pozycji kartoteki kontrahentów stałych

Drukuj

Zmiana aktywności dla wybranej pozycji kartoteki kontrahentów stałych

1.Wybierz z paska nawigacji polecenie Kartoteki [Ctrl+5] > Kontrahenci > Kontrahenci stali. Otworzy się okno prezentujące kontrahentów stałych.

2.W prawej części okna wskaż kontrahenta, którego chcesz zablokować.

3.W dolnej części okna wybierz przycisk Operacje a następnie polecenie Zmiana aktywności. Z rozwijanej listy wybierz pozycję nieaktywny.

4.Wybierz przycisk OK.

Od momentu zmiany aktywności danego kontrahenta możliwe będzie używanie go w dowolnych dokumentach, jednak pojawi się komunikat informujący o jego zablokowaniu.