Jak to zrobić? > Definiowanie słowników

Drukuj

Definiowanie słowników

Nowy słownik można utworzyć w oknie kartoteki Słowniki.

 

1.Na liście słowników – z lewej strony okna – należy wybrać przycisk Dodaj.

2.Po pojawieniu się – z prawej strony okna – formularza Słownik: Nowy słownik, należy podać nazwę, skrót słownika.

3.Po wypełnieniu formularza należy zapisać dane używając przycisku Zapisz.