Jak to zrobić? > Definiowanie rejestru

Drukuj

Definiowanie rejestru

1.Wybierz z paska nawigacji polecenie Rejestry [Ctrl+3] > Definiowanie. Pojawi się dialog Definiowanie rejestrów.

2.Wybierz przycisk Dodaj.

3.W polu Nazwa podaj nazwę rejestru. Będzie się ona pojawiać na wydrukach zestawień z tego rejestru i na listach do wyboru rejestru w czasie wprowadzania dokumentów.

4.Z rozwijanej listy w polu Typ wybierz typ rejestru: zakup, sprzedaż, import lub eksport.

5.Z rozwijanej listy w polu Rodzaj wybierz rodzaj rejestru.

hmtoggle_plus1Rejestry sprzedaży
hmtoggle_plus1Rejestry zakupu
hmtoggle_plus1Rejestry eksportu
hmtoggle_plus1Rejestry importu

6.Wybierz odpowiednią stawkę VAT.

hmtoggle_plus1Stawka oblicz %

7.Wybierz typ A, B, C lub D (pole występuje w przypadku definiowania dowolnego rejestru zakupu, importu zwykłego lub zakupu środków trwałych):

A – VAT związany ze sprzedażą opodatkowaną,

B – VAT związany ze sprzedażą zwolnioną,

C – VAT związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną,

D – VAT związany ze sprzedażą nieopodatkowaną.

8.Jeśli chcesz zablokować zdefiniowany rejestr, pole aktywny pozostaw puste. Nazwy rejestrów zablokowanych nie będą wyświetlane podczas wprowadzania danych do rejestru. Jeśli rejestr ma być aktywny, wówczas zaznacz pole aktywny.

9.Aby tworzony rejestr był uwzględniany w deklaracjach VAT i raportach JPK zaznacz Uwzględnij w deklaracjach VAT oraz w Raportach JPK.

W przypadku rejestrów Zakupu ze stawką zwolnioną oraz stawką 0%, należy również włączyć ich uwzględnianie w grupie ustawień Uwzględnianie zakupów w deklaracjach VAT i raportach JPK w oknie ustawień Rejestry i konta VAT.

10.Zaznacz pole Korekty jeżeli definiujesz rejestr korekt sprzedaży bądź zakupu.

11.Wybierz przycisk Zapisz.

 

 

W celu dogodniejszej oraz prawidłowej rejestracji poniższych operacji gospodarczych użytkownik powinien do definiowanych nowych typów dokumentów określić nowe rejestry:

hmtoggle_plus1        Import usług


hmtoggle_plus1        Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca


hmtoggle_plus1        Ewidencja ulgi na złe długi


hmtoggle_plus1        Import towarów zgodnie z art. 33a Ustawy o podatku od towarów i usług