Jak to zrobić? > Definiowanie pozycji jednostronnego układu RZiS

Drukuj

Definiowanie pozycji jednostronnego układu RZiS

1.Wskaż w drzewie układu jednostronnego rachunku zysków i strat pozycję nadrzędną, do której chcesz definiować kolejną pozycję podrzędną. Możesz dopisać pozycję tylko jako ostatnią na danym poziomie hierarchii.

2.Wybierz przycisk Dodaj.

3.Wpisz opis pozycji. Program zaproponuje Przychody jako stronę rachunku zysków i strat.

4.Jeśli chcesz zmienić stronę, kliknij lewym przyciskiem myszki w obszarze z tekstem Przychody. Pojawi się tekst Koszty.

5.Wybierz przycisk Zapisz.