Jak to zrobić? > Wprowadzanie waluty w bilansie otwarcia/obrotach rozpoczęcia

Drukuj

Wprowadzanie waluty w bilansie otwarcia/obrotach rozpoczęcia

1.Z poziomu okna do wprowadzania obrotów rozpoczęcia lub bilansu otwarcia wskaż przycisk Waluty. Uaktywni się okno, w którym możesz wprowadzać kwoty walutowe.

2.Wybierz przycisk Dodaj.

3.Wybierz stronę i wprowadź kwotę w walucie.

4.Wybierz z opuszczanej listy symbol waluty (jeżeli waluty nie ma na liście, wprowadź ją w kartotece Waluty).

5.Wpisz kurs waluty lub wskaż przycisk DROP2 znajdujący się z prawej strony pola, aby wybrać kurs z tabeli kursów.

6.Jeśli wprowadzasz kolejne kwoty, powtórz działania opisane w punktach 2-5.

7.Po wprowadzeniu wszystkich walut wskaż przycisk OK, aby powrócić do okna bilansu.

 

Jeżeli wprowadzasz narodową jednostkę pieniężną z kraju Europejskiej Unii Gospodarczo – Walutowej, w tabeli wyświetlany jest jej przelicznik w euro.