Jak to zrobić? > Wprowadzanie nowego kursu do tabeli kursów walut

Drukuj

Wprowadzanie nowego kursu do tabeli kursów walut

1.Wybierz kartotekę Kursy walut (pasek nawigacji: Kartoteki [Ctrl+5] > Waluty > Kursy).

2.Kliknij przycisk Dodaj.

3.W otwartym oknie Wybierz datę kliknij na wybrany dzień miesiąca. Wybrana data pojawi się w lewej części okna, a akcja przeniesie się do prawej części okna.

4.Kliknij na dropek_kw1 i z rozwijanej listy wybierz symbol waluty, dla której wprowadzasz nowy kurs. Lista zawiera tylko te waluty, które zostały zdefiniowane w kartotece Waluty. Niemożliwe jest dwukrotne wpisanie tej samej waluty do jednej tabeli kursów, gdyż po podaniu kursu nazwa waluty zniknie z listy.

5.Wprowadź kursy zakupu i sprzedaży. Kurs średni wyliczy się automatycznie.

6.Wybierz przycisk Zapisz.