Jak to zrobić? > Usuwanie wskazanej pozycji kartoteki

Drukuj

Usuwanie wskazanej pozycji kartoteki

Kartoteki: kontrahentów stałych, pracowników lub urzędów

1.Wybierz z paska nawigacji polecenie Kartoteki [Ctrl+5]. Pojawi się menu Kartoteki.

2.Wybierz kartotekę, której pozycje zamierzasz usuwać. Otworzy się odpowiednie okno kartoteki.

3.Wskaż w tabeli (w prawej części okna) pozycję, która ma być usunięta.

4.Wybierz przycisk Operacje a następnie z listy Usuwanie.

 

Pozostałe kartoteki

1.Wybierz z paska nawigacji polecenie Kartoteki [Ctrl+5]. Pojawi się menu Kartoteki.

2.Wybierz kartotekę, której pozycje zamierzasz usuwać. Otworzy się odpowiednie okno kartoteki.

3.Wskaż w tabeli (w lewej części okna) pozycję, która ma być usunięta.

4.Wybierz przycisk Usuń.