Integracja Sage 50c z Office 365 > Wgranie danych Sage 50C do Office 365

Drukuj

Wgranie danych Sage 50c do Office 365

Przesłanie danych do pakietu Office 365 utworzy grupę Microsoft Office 365 dla Twojej firmy i umieści dane firmowe w skoroszytach programu Excel udostępnionych w obrębie grupy. Te skoroszyty synchronizują się z Sage 50c.

Przesłanie danych do pakietu Office 365 po raz pierwszy >>

 

Proces przesyłania kopiuje niektóre dane Sage 50c do chmury, dzięki czemu będą zsynchronizowane z pakietem Office 365. Dane te są widoczne dla wszystkich użytkowników z grupy Office 365 dla Twojej firmy.
Dowiedz się więcej o tym, co jest przesyłane >>

Wysyłanie danych do pakietu Office 365

1.Otwórz Sage 50c i zaloguj się do firmy, której dane chcesz wgrać do Office 365.

2.Na pasku menu kliknij Ustawienia > Konfiguracja współpracy > Współpraca z Office 365, otworzone zostanie okno Współpraca z usługą office 365.

3.Kliknij przycisk Skonfiguruj.

4.Wprowadź login i hasło usługi Office 365, a następnie kliknij przycisk Zaloguj. Jeśli pojawi się okno Autoryzuj aplikację Sage 50c, kliknij przycisk Akceptuj.

Aby przesłać dane, należy zalogować się na konto administratora globalnego w Office 365.

5.W oknie Współpraca z Office 365 przejdź na zakładkę Synchronizacja.

6.Z rozwijanej listy Automatycznie synchronizuj dane z usługą Office 365 wybierz jak często komputer będzie synchronizował dane firmy z Office 365. Kliknij Zapisz aby zatwierdzić zmianę ustawień synchronizacji.

7.Aby zsynchronizować dane kliknij przycisk Synchronizuj teraz.

W zależności od ilości danych synchronizacja może potrwać kilka minut.

 

Udało się przesłać dane do pakietu Office 365. Po wgraniu danych do Office 365 będą one synchronizowane automatycznie, zgodnie z ustawieniami synchronizacji.

Więcej informacji na temat opcji integracji Sage50c z pakietem Office 365 >>

 

Następne kroki

Po przesłaniu danych Sage 50c do pakietu Office 365, dodaj pozostałych użytkowników do grupy w usłudze Office 365. Czytaj więcej >>