Integracja Sage 50c z Office 365 > Łączenie konta e-mail z Office 365 Outlook

Drukuj

Łączenie konta e-mail z Office 365 Outlook

Jeśli chcesz używać poczty internetowej z aplikacją internetową Microsoft 365 Outlook, możesz dodać swój e-mail do programu Outlook.

W większości przypadków ustawienia dodawanego konta e-mail są ustawiane automatycznie w tle. Jeśli jednak nie zostaną rozpoznane, trzeba je wprowadzić ręcznie.

 

Niektórzy dostawcy poczty internetowej oferują dodatkowe zabezpieczenia, włączając weryfikację dwuetapową. Po włączeniu możesz utworzyć hasło do aplikacji zamiast standardowego hasła podczas konfigurowania poczty e-mail.

 
Poniższe kroki umożliwiają ręczne wprowadzanie ustawień poczty e-mail.

 

 

Jak połączyć twoją pocztę domenową z Office 365

1.Zaloguj się w usłudze Office 365 przy użyciu swojego identyfikatora pakietu Microsoft Office.

2.Kliknij przycisk btn_0365_ustawa następnie wybierz Poczta.

3.Wybierz Konta > Połączone konta.

4.Kliknij przycisk btn_new_plus_0365 i wprowadź adres e-mail oraz hasło, potwierdź przyciskiem OK, a następnie kliknij Pomiń.

5.Wybierz Ustawienia połączenia POP lub Ustawienia połączenia IMAP i kliknij OK.

POP i IMAP to dwa różne protokoły dostępu do poczty. Jeśli możliwe zalecamy korzystanie w protokołu IMAP.

6.Wprowadź Informacje o koncie:

Nazwa wyświetlana

Nazwa nadawcy wyświetlana w polu Od dla wysyłanych wiadomości.

Adres e-mail

Adres e-mail definiowanego konta.

Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika wykorzystywana do logowania.

Hasło

Hasło logowania do konta e-mail.

Pozostaw kopie wiadomości na serwerze

Ustawienie dostępne dla ustawień protokołu POP. Gdy włączone wiadomości pobrane z serwera nie będą z niego usuwane ich odebraniu.

 

7.Wprowadź Informacje o serwerze:

Serwer poczty przychodzącej

Adres serwera e-mail dla poczty przychodzącej.

Uwierzytelnianie

Wybierz sposób uwierzytelniania, według zaleceń Twojego dostawcy poczty.

Szyfrowanie

Wybierz sposób szyfrowania, według zaleceń Twojego dostawcy poczty.

Port

Podaj port, według zaleceń Twojego dostawcy poczty.

 

8.Kliknij OK a następnie kliknij OK.

9.Na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość. Odbierz wiadomość i kliknij znajdujący się w niej link aby umożliwić Office 365 wysyłanie wiadomości z tego adresu.

 

Ustawienie adresu e-mail dla wysyłanych odpowiedzi na wiadomości

1.Zaloguj się w usłudze Office 365 przy użyciu swojego identyfikatora pakietu Microsoft Office.

2.Kliknij przycisk btn_0365_ustaw a następnie wybierz Poczta.

3.Wybierz Konta > Połączone konta.

4.Kliknij Zmień domyślny adres zwrotny. Z rozwijanej listy wybierz adres, z którego będą wysyłane odpowiedzi i kliknij Zapisz.