Integracja Sage 50c z Office 365 > Rozpoczęcie pracy z Office 365

Drukuj

Rozpoczęcie pracy z Office 365

Przesyłanie danych do pakietu Office 365 utworzy grupę Microsoft Office 365 dla Twojej firmy i umieści dane firmowe w skoroszytach programu Excel udostępnionych w obrębie grupy. Te skoroszyty synchronizują się z Sage 50c.

 

Proces przesyłania kopiuje niektóre dane Sage 50c do chmury, dzięki czemu będą zsynchronizowane z pakietem Office 365. Dane te są widoczne dla wszystkich użytkowników z grupy Office 365 dla Twojej firmy.
Dowiedz się więcej o tym, co jest przesyłane >>

 

 

Przygotowanie

Aby możliwa była synchronizacja danych na komputerze musi być zainstalowany i aktywowany pakiet Office 365 oraz zainstalowany Sage 50c.

 

Aktywacja subskrypcji pakietu Office 365

Niezależnie od tego, czy kupujesz lub aktualnie korzystasz z subskrypcji pakietu Office 365, po zakupie Sage 50c otrzymasz od Sage wiadomość e‑mail Rozpoczęcie pracy z Office 365.

 

Aby aktywować funkcje Office 365 i Sage 50c, otwórz e-mail i kliknij przycisk Rozpocznij, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 

Jeśli kupiłeś pakiet Office 365 za pośrednictwem Sage, to w powitalnej wiadomości e‑mail znajdziesz login administratora pakietu Office 365 i tymczasowe hasło.

 

Instalacja Sage 50c >>

 

Prześlij dane konta do pakietu Office 365

W zależności od rozmiaru danych, przesyłanie może potrwać kilka minut. W tym czasie praca z programem nie będzie możliwa.

1.Otwórz Sage 50c i zaloguj się do firmy, której dane chcesz wgrać do Office 365.

2.Na pasku menu kliknij Ustawienia > Konfiguracja współpracy > Współpraca z Office 365, otworzone zostanie okno Współpraca z usługą office 365.

3.Kliknij przycisk Skonfiguruj.

4.Wprowadź login i hasło usługi Office 365, a następnie kliknij przycisk Zaloguj. Jeśli pojawi się okno Autoryzuj aplikację Sage 50c, kliknij przycisk Akceptuj.

Aby przesłać dane, należy zalogować się na konto administratora globalnego w Office 365.

5.Z rozwijanej listy Automatycznie synchronizuj dane z usługą Office 365 wybierz jak często komputer będzie synchronizował dane firmy z Office 365. Kliknij Zapisz aby zatwierdzić zmianę ustawień synchronizacji.

6.Aby zsynchronizować dane kliknij przycisk Synchronizuj teraz.

W zależności od ilości danych synchronizacja może potrwać kilka minut.

 

Udało się przesłać dane do pakietu Office 365. Po wgraniu danych do Office 365 będą one synchronizowane automatycznie, zgodnie z ustawieniami synchronizacji.

Więcej informacji na temat opcji integracji Sage50c z pakietem Office 365 >>

 

Następne kroki

Jeśli po raz pierwszy przesłałeś dane do pakietu Office 365, aby zakończyć proces konfiguracji:

1.Wróć do kreatora aktywacji współpracy z pakietem Office 365 w przeglądarce internetowej.

Jeśli ta strona została zamknięta, aby do niej powrócić, kliknij link Zacznij z powitalnej wiadomości e‑mail.

2.Poniżej Twoje firmy, kliknij przycisk Odśwież listę, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 

Po zakończeniu procesu konfiguracji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych funkcji Sage 50c, odwiedź stronę pomocy Sage 50c.