Strona startowa

Drukuj

Współpraca z Sage Kadry i Płace

Program Sage Kadry i Płace umożliwia tworzenie deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-4R, ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA, ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA, ZUS ZSWA do przesyłania drogą elektroniczną i przechowywanie ich w module Repozytorium dokumentów.

 

Administracja

Program Sage Kadry i Płace zawiera ustawienia administracyjne obsługujące rejestrację programu, oraz zarządzanie użytkownikami we współpracującym z nim module Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów.

 

Deklaracje ZUS

Deklaracje ZUS tworzone są w Sage Kadry i Płace w trakcie wykonywania odpowiednich raportów (np. Deklaracje ZUS – eksport zbiorczy). Ich skutkiem jest zapisanie deklaracji ZUS w repozytorium oraz zapisanie pliku XML zgodnego z formatem programu Płatnik. Pliki XML deklaracji zapisywane są w katalogu domyślnym plików ZUS definiowanym w ustawieniach Sage Kadry i Płace.

Deklaracjom ZUS zapisanym w repozytorium można samodzielnie zmienić status, aby oznaczyć te które zostały już wysłane.

Kartoteka Deklaracje ZUS umożliwia podgląd utworzonych deklaracji w Sage Kadry i Płace.

 

Deklaracje PIT

Deklaracje PIT do przesyłania drogą elektroniczną tworzy się w przez wykonanie odpowiedniego raportu (np. PIT-11) i zaznaczenie w ustawieniach jego wykonania pola e-Deklaracja.

img_kip_01

Wykonanie takiego raportu spowoduje zapisanie e-deklaracji PIT w Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów skąd można jest podpisać i  wysłać.

Kartoteka e-Deklaracje umożliwia podgląd oraz podpisywanie i wysyłanie e-deklaracji w module Sage Kadry i Płace.

 

Tworzenie przelewów elektronicznych

Polecenie przelewu elektronicznego tworzymy wykonując raport Przelewy z zaznaczoną opcją Utwórz e-Przelew. Tak wygenerowane polecenie przelewu wysyłane jest do modułu Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów, gdzie należy je zaakceptować i wysłać. Czynności te można wykonać również z kartoteki e-Przelewy w Sage Kadry i Płace.

Sage Kadry i Płace we współpracy z Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów pozwala na generowanie przelewów elektronicznych na konta pracowników, Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Pracownicy posiadający wygenerowane e-przelewy w wybranym okresie, oznaczani są ikoną img_kip_02na liście pracowników.

 

Jeśli na oknie Pracownicy kolumna informująca o przelewach nie jest widoczna, należy sprawdzić Parametry wyświetlania dla listy pracowników.

 

Podgląd utworzonych przelewów elektronicznych

W Sage Kadry i Płace można podejrzeć utworzone wcześniej przelewy elektroniczne.

Podgląd przelewów zwykłych (dla pracowników) otwierany jest poleceniem Podgląd e-Przelewów z menu podręcznego dla listy pracowników w oknie Pracownicy. Na liście widoczne będę wyłącznie przelewy wykonane dla zaznaczonych pracowników w wybranym okresie.

Podgląd przelewów dla Urzędu Skarbowego i ZUS można otworzyć klikając przycisk img_kip_03 na zakładce System/Wartości domyślne okna Firma.

Przeglądanie wszystkich przelewów elektronicznych utworzonych w Sage Kadry i Płace jest możliwe w kartotece e-Przelewy.

Okna te pozwalają wykonywać dla przelewów te same akcje, co ich odpowiedniki w module RDF, są to m.in. akceptowanie, odrzucanie i wysyłanie przelewów elektronicznych.