Harmonogramowanie produkcji > Planowanie produkcji > Własnoręczna modyfikacja harmonogramu

Drukuj

Własnoręczna modyfikacja harmonogramu

Wynik procesu automatycznej optymalizacji może nie być zgodny z oczekiwaniami użytkownika. W takiej sytuacji możliwa jest własnoręczna modyfikacja harmonogramu (zmiany terminów i kolejności zleceń lub wybór innych parametrów operacji).

 

W oknie harmonogramu, poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na operację (belka operacji) wywołuje się okno: Zmiana parametrów operacji.

img_107

 

W oknie tym można dokonać zmiany następujących parametrów:

Najwcześniejsza data rozpoczęcia - najwcześniejsza data rozpoczęcia dla operacji (nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia zadania).

Kalendarz operacji - kalendarz domyślny dla operacji. Operacja będzie realizowana według kalendarza wynikającego z uśrednienia kalendarza zasobu przypisanego do operacji oraz kalendarza domyślnego operacji. W tym przypadku będzie to kalendarz zasobu „Mieszalnik (Mi01)” oraz kalendarza operacji „Pierwsza zmiana (domyślny dla planu)”.

Jak najszybciej - zaznaczenie spowoduje, że realizacja operacji będzie miała pierwszeństwo przed innymi (tzw. tryb „ASAP”).

Maksymalna liczba przypisanych zasobów - określa ile zasobów z gniazda jednocześnie może być wykorzystywanych do realizacji operacji.

Przypisane zasoby - lista przypisanych zasobów.

 

Prawy przycisk myszy na linii czasu dla zlecenia (klamra zlecenia) uruchamia okno: Zmian terminu zlecenia.

img_108

 

W oknie Zmiana terminu zlecenia modyfikuje się termin realizacji dla grupy operacji technologicznych - zlecenie wytworzenia konkretnego produktu. Jednak możliwe jest przesuniecie terminu tylko do maksymalnego terminu ustalonego w strukturze plan produkcyjnego (kolumna Termin dla pozycji planu). Kolejności operacji nie można zmienić, ale można modyfikować terminy realizacji poszczególnych zadań.  Można również ręcznie przesunąć operację na harmonogramie. Po zaznaczeniu belki operacji i wybraniu przycisku Ctrl, za pomocą myszy przeciąga się operację w oknie harmonogramu. Zmiana taka jest możliwa tylko do terminu zlecenia określonego w kolumnie Termin planu produkcyjnego. Może się jednak zdążyć, że zależności pomiędzy operacjami lub ustawione terminy uniemożliwiają wprowadzenie oczekiwanych zmian na harmonogramie. Należy wówczas rozważyć naniesienie modyfikacji na planie produkcyjnym.

 

Skalowanie okna harmonogramu wykonuje się za pomocą kółka myszy komputerowej.

 

W oknie harmonogramu planu dostępna jest funkcja Odrzuć - anuluje wprowadzone zmiany oraz przycisk Wydruk - umożliwia wydrukowanie harmonogramu.

Po zamknięciu widoku harmonogramu powraca się do okna planu produkcyjnego. W oknie planu, po jego zapisaniu, ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem widoczny jest przycisk Usuń harmonogram. Umożliwia on usunięcie zaakceptowanego harmonogramu planu (czynność poprzedzona jest zapytaniem i koniecznością potwierdzenia).

Próba zatwierdzenia planu produkcyjnego bez przeliczenia harmonogramu nie jest możliwa.