Raporty programu > Okno KPiR > Zestawienie: Koszty KUP\NKUP

Drukuj

Zestawienie: Koszty KUP\NKUP

Przeznaczenie

Tworzy wydruk zestawienia kosztów użytkowania pojazdów.

 

Miejsce wywołania

Okno KPiR > Zestawienia > Wykonaj raport > Koszty KUP\NKUP.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Koszty KUP\NKUP, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu

 

Aby przywrócić wyświetlanie okna ustawień raportu zaznacz Pokazuj ustawienia raportu w oknie Wybór wydruku.