Raporty programu > Okno Rejestr zakupu > Zestawienie: Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów

Drukuj

Zestawienie: Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów

Przeznaczenie

Prezentuje zestawienie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, z podziałem na kontrahentów.

Na raporcie prezentowane są dokumenty oznaczone Wykaż na deklaracji VAT-UE.

 

Miejsce wywołania

Okno Rejestr zakupów > Zestawienia > Wykonaj raport > Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Nabycia, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Podgląd wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu